Utbildningsförvaltningen

Vi som arbetar i Lysekils kommun har några av Sveriges viktigaste jobb – vi gör skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vårt jobb är att ge invånarna i Lysekils kommun service, stöd och hjälp och tillsammans utvecklar vi verksamheten.


Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära havet och naturen – här finns möjlighet till både eftertanke och äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. På www.livetilysekil.se får du veta mer om hur ett liv i vår kommun kan se ut.


Vår vision: Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.

Beskrivning

Gullmarsskolan är en F-6 skola belägen mitt i Lysekil. Vi är 50 personal och ca 280 elever på skolan. Vi arbetar i arbetslag kring F - 3, 4 - 6, samt fritids och förberedelseklass. Vi arbetar aktivt och utvecklar oss i digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, matematik, inkludering och värdegrundsfrågor för att alla elever ska ha så bra förutsättningar som möjligt att nå kunskapskraven och så långt som möjligt. Dessutom har vi ett väl utbyggt system med studiehandledare och modersmålslärare.

Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens som tycker om att ha roligt och utvecklar skolan med elevernas bästa i fokus. Vi arbetar kontinuerligt med kollegacoaching och samplanering. Vi söker nu ny medarbetare som vill ingå i detta utvecklingsarbete. 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ledningsgruppen och vi söker dig som systematiskt arbetar för tillgänglig utbildning och därmed synliggör krav på undervisningen och lärmiljöns utformning. Du arbetar evidensbaserat med specialpedagogiska metoder för att ge stöd och handledning till lärare att tillgängliggöra undervisningen i klassrummet ur ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv som en garant för en undervisning, där eleven, utifrån sina förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt.

Du är professionell och sakkunnig i ditt arbete. Du arbetar flexibelt, kommunikativt och resultatorienterat med stort ansvarstagande inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du är relationsskapande och förstår vikten av samarbete för att nå uppsatta mål. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Arbetet innebär att i nära samverkan med rektor och biträdande rektor organisera för att skapa förutsättningar för skolutveckling och förbättringsarbeten. I det utvecklande arbetet ska du, inom din spetskompetens, bland annat genomföra utbildningsinsatser utifrån skolans identifierade behov.

Du ansvarar för att tillsammans med speciallärarfunktionen forma riktlinjer för samverkan med övriga professioner för att säkerställa stöd och stimulans i enlighet med rådande styrdokument. Ni säkerställer och samordnar ansvaret för genomförandet av insatser kring stöd och stimulans, anpassningar och elevs behov av särskilt stöd i syfte att säkerställa måluppfyllelse. Exempelvis utredning, handläggning, pedagogiska bedömningar, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram.

Du blir en nyckelperson i lokalt elevhälsoteam som tillsammans med övriga professioner stödjer, följer upp, utvärderar och utmanar utveckling på såväl generell nivå som i specifika ärenden. Med hälsofrämjande och förebyggande arbete i fokus blir du blir en viktig funktion i trygghets- och värdegrundsarbetet.

Du ansvarar för samrådsmöten med elev, vårdnadshavare och lärare mfl. för att möjliggöra optimalt lärande samt för återförande av genomförda utredningar och/eller utvärderingar/resultat. Du kommer ingå i centralt specialpedagogiskt nätverk.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad lärare med en fortsatt utbildning och examen som specialpedagog.
Har du sedan tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog är det meriterande. Vi ser det också som meriterande om du tidigare har kunskaper kring fritidshemmet.
Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet.
Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.

Det är viktigt att ha du har ett pedagogiskt arbetssätt och en helhetssyn kring eleverna för att kunna stimulera eleverna till en god social utveckling och ett lärande. Du måste dela vår uppfattning om att alla är utvecklingsbara och att en god miljö stimulerar detta.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att dina kunskaper inkluderar matematik och svenska som andraspråk.Villkor

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lysekil
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/114
Kontakt
  • Agneta Eriksson, 0523-61 32 55
Facklig företrädare
  • nås via växeln , 0523-61 30 00
Publicerat 2019-07-04
Sista ansökningsdag 2019-08-11

Tillbaka till lediga jobb